Webbutveckling

Dels utveckling av externa och interna webbplatser, som den här, dels utveckling av webbapplikationer.

Webbplatser kan både vara externa webbplatser och interna webbplatser, eller en kombination därav. Vi använder Drupal som CMS, då vi har funnit det riktigt kraftfullt och skalbart för alla möjliga scenarion. Drupal har styrkan att man som utvecklare kan med relativt enkla medel åstadkomma mycket och bra saker på kort tid, då grundsystemet och de moduler man bygger på systemet med innehåller en bra färdig bas att arbeta vidare på. Se gärna våra kunduppdrag som exempel på vad vi har gjort.

För webbapplikationer där det inte passar med Drupal programmerar vi i PHP med stöd av MySQL. Detta brukar normalt sett ta mycket mer utvecklingstid i anspråk, och kräver ganska mycket analystid av er som kund för att vi ska komma fram till en så bra lösning som möjligt.

För att kunna ge ett komplett webbtjänst introducera snart en möjlighet att kunna sälja webbhotell och dedikerade servrar till våra kunder. Mer om det under Övrigt.