PC-support

Datorer är kända för att krångla. Om ni har problem med era datorer, kan vi undersöka dem, och avhjälpa felet. Vi lämnar en garanti i form av att om vi inte kan lösa felet behöver ni heller inte betala för undersökningstiden. Förutom felsökning så kan vi också hjälpa till med personlig eller smågruppsutbildning i vanliga program som till exempel office-paketet, kalenderdelningar och e-post, eller så kan vi installallera och underhålla Windows och andra programvaror i Windowsmiljö.