DrupalCamp Stockholm

För att hålla sig ajour med vad som händer i drupal-världen deltog Almén PC-teknik vid DrupalCamp Stockholm, den 8 mars, där många givande föreläsningar hölls, bland annat om ett antal moduler som gör Drupal än bättre, och även några förhandstittar på nästa version av drupal, Drupal 8, som väntas blir klar i slutet av året. Många diskussioner med kollegor och lärorika tankar utbyttes som vi kan ta till oss för vidare arbete. På lördagen den 9 mars hölls även en så kallad CodeSprint där många lärde sig mycket mer om Drupal 8s uppbyggnad och vidareutveckling.