DrupalCamp Stockholm

2013-03-17

För att hålla sig ajour med vad som händer i drupal-världen deltog Almén PC-teknik vid DrupalCamp Stockholm, den 8 mars, där många givande föreläsningar hölls, bland annat om ett antal moduler som gör Drupal än bättre, och även några förhandstittar på nästa version av drupal, Drupal 8, som väntas blir klar i slutet av året. Många diskussioner med kollegor och lärorika tankar utbyttes som vi kan ta till oss för vidare arbete. På lördagen den 9 mars hölls även en så kallad CodeSprint där många lärde sig mycket mer om Drupal 8s uppbyggnad och vidareutveckling.

Webbhosting

2013-02-06

Det ligger i planeringsstadiet att kunna tillhandahålla webbhotell och tillhörande tjänster till våra kunder. Som tillval är tanken att man kan välja till underhåll av Drupal för webbplatser som vi har konstruerat. För kunder som enbart önskar webbhotell ingår givetvis den normala supporten för webbhotellet.

Ny egen webbsida

2013-02-04

Efter en tids arbete lanseras nu en ny egen sida. Många kunder har fått en webbsida som de är nöjda med, men arbetet på den egna sidan blev helt enkelt eftersatt. Nu har det blivit ändring på det. Företaget hade länge varit både logotyplöst och utan en vettig fungerade hemsida, men nu finns både och. Sidornas texter kommer att finputsas, men arbetet med grunden känns nu klar. Välkommen till Almén PC-teknik även på webben!